Orddeling av condiscendenza

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condiscendenza? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-di-scen-den-za

Siste orddelinger av dette språket