Orddeling av condiscendere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condiscendere? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-di-scen-de-re

Siste orddelinger av dette språket