Orddeling av condiscono

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condiscono? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-di-sco-no

Siste orddelinger av dette språket