Orddeling av condito

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condito? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-di-to

Siste orddelinger av dette språket