Orddeling av condividere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condividere? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-di-vi-de-re

Siste orddelinger av dette språket