Orddeling av condivisero

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condivisero? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-di-vi-se-ro

Siste orddelinger av dette språket