Orddeling av condizionatura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condizionatura? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-di-zio-na-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket