Orddeling av condoglianza

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condoglianza? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-do-glian-za

Siste orddelinger av dette språket