Orddeling av condominiale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condominiale? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-do-mi-nia-le

Siste orddelinger av dette språket