Orddeling av condominio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condominio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-do-mi-nio

Siste orddelinger av dette språket