Orddeling av condonabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condonabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-do-na-bi-le

Siste orddelinger av dette språket