Orddeling av condonato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condonato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-do-na-to

Siste orddelinger av dette språket