Orddeling av condottando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condottando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-dot-tan-do

Siste orddelinger av dette språket