Orddeling av condotte

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condotte? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-dot-te

Siste orddelinger av dette språket