Orddeling av condrito

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condrito? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-dri-to

Siste orddelinger av dette språket