Orddeling av confà

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confà? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

con-

Siste orddelinger av dette språket