Orddeling av confabulando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confabulando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fa-bu-lan-do

Siste orddelinger av dette språket