Orddeling av confatto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confatto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-fat-to

Siste orddelinger av dette språket