Orddeling av confederativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confederativo? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-fe-de-ra-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket