Orddeling av conferendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conferendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fe-ren-do

Siste orddelinger av dette språket