Orddeling av conferimento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conferimento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fe-ri-men-to

Siste orddelinger av dette språket