Orddeling av conferire

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conferire? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fe-ri-re

Siste orddelinger av dette språket