Orddeling av conferirsi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conferirsi? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fe-rir-si

Siste orddelinger av dette språket