Orddeling av conferiscano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conferiscano? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fe-ri-sca-no

Siste orddelinger av dette språket