Orddeling av conferisce

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conferisce? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fe-ri-sce

Siste orddelinger av dette språket