Orddeling av conferisco

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conferisco? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fe-ri-sco

Siste orddelinger av dette språket