Orddeling av conferito

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conferito? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fe-ri-to

Siste orddelinger av dette språket