Orddeling av confermabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confermabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fer-ma-bi-le

Siste orddelinger av dette språket