Orddeling av confermare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confermare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fer-ma-re

Siste orddelinger av dette språket