Orddeling av confermativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confermativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fer-ma-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket