Orddeling av confermato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confermato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fer-ma-to

Siste orddelinger av dette språket