Orddeling av conferme

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conferme? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-fer-me

Siste orddelinger av dette språket