Orddeling av confessando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confessando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fes-san-do

Siste orddelinger av dette språket