Orddeling av confessare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confessare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fes-sa-re

Siste orddelinger av dette språket