Orddeling av confessato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confessato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fes-sa-to

Siste orddelinger av dette språket