Orddeling av confesse

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confesse? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-fes-se

Siste orddelinger av dette språket