Orddeling av confessione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confessione? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fes-sio-ne

Siste orddelinger av dette språket