Orddeling av confessorato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confessorato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fes-so-ra-to

Siste orddelinger av dette språket