Orddeling av confessorio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confessorio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fes-so-rio

Siste orddelinger av dette språket