Orddeling av confettare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confettare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fet-ta-re

Siste orddelinger av dette språket