Orddeling av confettato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confettato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fet-ta-to

Siste orddelinger av dette språket