Orddeling av confettatura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confettatura? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fet-ta-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket