Orddeling av confetteria

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confetteria? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fet-te-ria

Siste orddelinger av dette språket