Orddeling av confettiera

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confettiera? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fet-tie-ra

Siste orddelinger av dette språket