Orddeling av confettura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confettura? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fet-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket