Orddeling av confezionamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confezionamento? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-fe-zio-na-men-to

Siste orddelinger av dette språket