Orddeling av confezionatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confezionatore? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-fe-zio-na-to-re

Siste orddelinger av dette språket