Orddeling av confezionista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confezionista? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fe-zio-ni-sta

Siste orddelinger av dette språket