Orddeling av confinando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confinando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fi-nan-do

Siste orddelinger av dette språket