Orddeling av confindustriale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confindustriale? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fin-du-stria-le

Siste orddelinger av dette språket